Posek in spravilo

Za Vas organiziramo tudi posek in spravilo lesa v VaĊĦem gozdu kvalitetno, hitro in po realnih cenah.