Posek in spravilo

Za Vas organiziramo posek in spravilo lesa v VaĊĦem gozdu kvalitetno, hitro in po realnih cenah.