PRP 2014-2020

Za nakup horizontalne tračne žage ter avtomatske krožne žage z večjim rezalno-cepilnim strojem smo prejeli sredstva iz  naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«,  podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020.

Podjetje TRANSLES Adamlje Rudolf s.p.  je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov«. S podprto investicijo bomo izvajali storitve razreza hlodovine ter predelavo v drva.

Podjetje je bilo ob ustanovitvi usmerjeno v prevoze lesa, ki se je s časom preusmerilo tudi v odkup ter tudi v spravilo lesa. V 2008 se je začela proizvodnja drv, s časom pa se je pokazala tudi potreba po žaganemu lesu. Z novima strojema se bo povečal obseg dela.

Avtomatska krožna žaga z večjim rezalno cepilnim strojem bo nadomestila starejši rezalno cepilni stroj, saj je modernejša ter bolj zmogljiva.

Horizontalna tračna žaga pa izpolnjuje želje strank po ponudbi žaganega lesa.

S sredstvi pridobljenimi na tem javnem razpisu želimo širiti storitve, ki jih nudimo in obenem dodati višjo vrednost lesu.

Pričakujemo  višji prihodek podjetja, bolj varno in lažje delo ter zaposlitev novih delavcev.

Več na: Evropski kmetijski sklad za ravoj podeželja in Program razvoja podeželja Republike Slovenije.